Particulier

Particuliere klanten zijn mensen die op eigen initiatief de keuze maken een volgende stap in hun leven te doen. Misschien daarbij geholpen door partner, naaste of derde. Het zijn mensen die gewild of ongewild voor een keerpunt in hun leven staan. Over het algemeen zijn het mannen en vrouwen van 28 jaar en ouder. Ze zijn bewust van zichzelf en de eigen omgeving. Veelal lopen ze een langere tijd met één of meerdere problemen die steeds weer de kop op steken. Ook hebben ze een spiritueel bewustzijn.
Het belangrijkste kenmerk is dat ze voor een grote verandering in hun leven staan, ze stappen een andere levensfase in.

We bieden een oplossing op individuele basis en als workshop.

Zin in een GRATIS workshop The Hero's Journey?

Voorbeelden van gewilde keerpunten

Er is sprake van gewilde keerpunten als de eigen keuze bepalend is voor de ommekeer. Altijd wordt een levensfase afgesloten en een nieuwe begonnen.

Voorbeelden zijn:

Voorbeelden van ongewilde keerpunten

Ongewilde keerpunten overkomen de persoon in kwestie. Soms compleet onverwachts, soms al langer voorzien. Er is geen sprake van een vrijwillige keuze, veelal maken de kwesties deel uit van het leven. Gedwongen wordt een levensfase afgesloten en dient een nieuwe zich aan.

Voorbeelden zijn:

Kenmerken

De ervaring leert dat bij de gewenste of ongewenste ommekeer veelal dezelfde soort symptomen optreden. Natuurlijk verschilt de intentie van de klacht per geval en treden er andere, soms unieke, klachten op.

Voorbeelden zijn: Soms treden meerdere klachten tezamen op, soms is één symptoom overheersend.

Behoeften

Mensen die voor een ommekeer in hun leven staan, gewild of ongewild, zoeken in zijn algemeenheid naar:

Oplossingen

We bieden een individuele oplossing en in groepsverband.


©Works 'n Spirit & Disclamer

U bent hier: Particulieren

Particulier, energieverlies, drain, klachten, burn-out


Navigatie