Welkom

Deze site gaat over wat The Hero's Journey voor u kan betekenen. De essentie van The Hero's Journey is: Hoe leef je een betekenisvol leven? Wat is uw drijfveer in het leven? Hoe kun je hier aan beantwoorden?

Het niet volgen van uw drijfveer kan leiden tot onvrede, je verlaten of verward voelen, het niet bereiken van stappen in je carričre, problemen hebben in relaties en kan soms zelfs leiden tot (ernstige) gezondheidsproblemen.

Om zelf de kracht van de The Hero's Journey te ervaren bieden we GRATIS Persoonlijke Coaching en Workshops aan.

Deze site gaat over oplossingen voor problemen die mensen en organisaties ervaren als ze voor een gewenste of ongewenste ommekeer in hun bestaan staan.

Wist u dat coaching op de manier waarop wij dat doen een slagingspercentage heeft van 95%?


Snel vinden

Waarom > Redenen Wat > Structuur
Hoe > Producten Wat als > Vragen?

Mensen maken gewilde en ongewilde keuzes. Met een grote stap in uw carričre, ouder worden, de beëindiging van een relatie, uit het arbeidsproces raken of een vervelende ziekte komt u in een andere levensfase terecht. Een natuurlijk proces dat met vervelende gevolgen gepaard kan gaan. Van moeilijk tot een besluit kunnen komen tot alles geprobeerd te hebben en geen resultaat hebben, en van vermoeidheid tot burnout klachten zijn een paar voorbeelden. Maar ook sociaal isolement, tot niets meer in staat zijn en bijna niet meer kunnen terug komen in het arbeidsproces. En iedereen wil een waardevol en rijk leven hebben.
Meer informatie ...

Werknemers krijgen te maken met gewilde en ongewilde uitdagingen. Nieuwe carričre kansen, werken tot 67 jaar, reorganisaties, de wil om zichzelf te ontplooien, of (langdurig) buiten het arbeidsproces verkeren. Motivatie, daadkracht en doelgerichtheid zijn belangrijke eigenschappen om adequaat vorm te geven aan het een verdienstelijk en nuttig arbeidsleven. Het overgrote deel van onvrede en ziekteverzuim onder werknemers is het onvermogen effectief vorm te geven aan wat men werkelijk wil.
Meer informatie ...

Organisaties nemen ook geplande en ongeplande besluiten. Door het op de markt brengen van een nieuw product, reorganisaties, overnames, groei en faillissement komt het bedrijf in een andere levensfase terecht. Deze veranderingen kunnen lastige sociale en bedrijfseconomische gevolgen hebben. Ziekteverzuim, meerdere naast elkaar bestaande bedrijfsculturen, ongewild groot verloop en demotivatie van de medewerkers zijn een aantal kenmerken die ontegenzeggelijk doorwerken in mindere productiviteit en omzet
Meer informatie ...

Speciaal voor ondernemers en hoger management bieden we V.I.P. Coaching, met als enig doel: nog beter presteren.

Klachten en signalen

Particulieren Werknemers Organisaties

De oplossingen die we met onze producten aanbieden kennen een vaste structuur in werkvorm. We gebruiken de fundamentele denkwijze van mensen in hoe we omgaan met veranderingen. Deze aanpak is bekend als: "The Hero's Journey" en kent drie hoofdstappen:

    Los- en verlaten van de bekende omgeving; Vinden en leren van nieuwe inzichten, kennis, vaardigheden enz. Terugkeren naar de bekende omgeving.

Hieraan ligt altijd een sterke interne motivatie aan ten grondslag, de roeping.
Meer informatie ...

Aanpak

Werkvormen Oplossingen

We bieden coaching, workshops en maatwerktrajecten aan. Veel van onze aanpak is gebaseerd op NLP. We gebruiken dit op een nuchtere, analytische en doelgerichte manier. Kernachtig en efficiënt. Gericht op de mens en het meetbare resultaat.
Meer informatie ...

©Works 'n Spirit & Disclamer

U bent hier: Homepage

Roeping, Homepage, 4-MAT system, levensfases, motivatie


GRATIS workshop:

GRATIS coaching:

25% KORTING:Voor ondernemers

V.I.P. Coaching!
Download artikel in Inzicht:

Coachen op Identiteitsniveau, Dilts, NLP, Campbell, energieverlies.